Publicaties

Bas Savenije heeft gepubliceerd op het gebied van:

  • management en innovatie van bibliotheken
  • de informatiesamenleving
  • strategische planning van universiteiten
  • bedrijfsvoering van instellingen voor hoger onderwijs
  • Lewis Carroll en zijn werk

Publicaties kunnen worden gelezen en gedownload door te klikken op de titel.

Savenije, Bas (2023). ‘Een logische blik op de Alice-vertaling van Imme Dros’Phlizz, online magazine van het Lewis Carroll Genootschap, oktober 2023.
Savenije, Bas (2023). ‘Lewis Carrolls pamfletten over geloof en moraal,’, Phlizz, online magazine van het Lewis Carroll Genootschap, april 2023.
Savenije, Bas (2023). ‘Lewis Carrolls politieke pamfletten’, Phlizz, online magazine van het Lewis Carroll Genootschap, januari 2023.
Savenije, Bas (2022). ‘Lewis Carrolls bemoeienis met universitaire kwesties’, Phlizz, online magazine van het Lewis Carroll Genootschap, oktober 2022.
Savenije, Bas (2022). ‘Lewis Carroll en architectuur’, Phlizz, online magazine van het Lewis Carroll Genootschap, juli 2022.
Savenije, Bas (2022). ‘“De vraag is wie de baas is – punt uit.” De taalfilosofie van Humpty Dumpty’, Phlizz, online magazine van het Lewis Carroll Genootschap, januari 2022.
Savenije, Bas (2021). ‘Lewis Carroll als homo ludens: sport en spel, puzzels en raadsels’, Phlizz, online magazine van het Lewis Carroll Genootschap, oktober 2021.
Savenije, Bas (2021). ‘Op zoek naar de logica in Nederlandse Alice-vertalingen’, Phlizz, online magazine van het Lewis Carroll Genootschap, juli 2021.
Savenije, Bas (2021). ‘De logische wereld van Lewis Carroll en wat Alice daar aantrof’, Uitgegeven door het Lewis Carroll Genootschap, ISBN 978-90-827987-4-6.
Savenije, Bas (2020). ‘Wat de schildpad zei tegen Achilles: Lewis Carrolls gevolgtrekkingsparadox’, Phlizz, online magazine van het Lewis Carroll Genootschap, december 2020.
Savenije, Bas (2020). ‘De Barbershop Paradox van Lewis Carroll’, Phlizz, online magazine van het Lewis Carroll Genootschap, september 2020.
Savenije, Bas (2020). ‘Did Charles Dodgson suffer from Alice in Wonderland Syndrome?’ Review of “Alice in Wonderland Syndrome” by Jan Dirk Blom, Phlizz, online magazine van het Lewis Carroll Genootschap, september 2020.
Savenije, Bas (2020). ‘Leed Charles Dodgson aan het Alice in Wonderland-Syndroom?’ Boekbespreking van “Alice in Wonderland Syndrome” van Jan Dirk Blom, Phlizz, online magazine van het Lewis Carroll Genootschap, september 2020.
Savenije, Bas (2020). ‘Lewis Carrolls logische diagrammen’, Phlizz, online magazine van het Lewis Carroll Genootschap, maart 2020.
Savenije, Bas (2020). ‘Lewis Carrolls logische boommethode’, Phlizz, online magazine van het Lewis Carroll Genootschap, juni 2020.
Savenije, Bas (2019). De logicus Lewis Carroll in de context van zijn tijd: de ontwikkeling van de symbolische logica.Phlizz, online magazine van het Lewis Carroll Genootschap, december 2019.
Savenije, Bas (2019). ‘Lewis Carroll’s belangstelling voor logica.Phlizz, online magazine van het Lewis Carroll Genootschap, september 2019.
Savenije, Bas (2019). ‘A Visual Counterpoint to the Alice Books’ (shortened version). Lewis Carroll Review, The Reviewing Journal of the Lewis Carroll Society, Issue 57, July 2019, p. 8-11.
Savenije, Bas (2019). Tweedledee’s Logic: Squaring Reductio ad Absurdum’ in: The Carrollian: The Lewis Carroll Journal, No. 32, p. 3-26.
Savenije, Bas (2018). A Visual Counterpoint to the Alice Books. Maggie Taylor’s Through the Looking-Glass’ in: dodo/nododo 2, p. 137-146.
Savenije, Bas (2017). ‘Contrariwise. Reductio ad absurdum in the Alice Booksdodo/nododo 1, p. 32-43.
Savenije, Bas (2017). ‘A Cooperative Model for a National Digital Library‘ in: David Baker & Wendy Evans (eds.), The End of Wisdom? The Future of Libraries in the Digital Age. Chandos Publishing Oxford 2017, p. 165-168.
Savenije, Bas (2015). ‘Towards a networked national library‘ in: Alexandria 25(3), p. 71-85.
Savenije, Bas (2015). ‘Access to information and the enhancement of civic engagement‘. Paper presented at the IFLA President’s Meeting 2-5 June 2015, Istanbul.
Savenije, Bas (2015). ‘De fysieke en digitale bibliotheek als een twee-eenheid‘, in: Boekman 102, p. 16-19.
Savenije, Bas (2014). ‘The KB and its partnerships: towards a national information infrastructure.‘. Bosniaca 19(19), p. 30-33.
Savenije, Bas (2014). ‘Bouwstenen voor een landelijke bibliotheekvisie‘, in: Bibliotheek 7.7.
Uitgave ter gelegenheid van het vertrek van Hans van Velzen als directeur van de OBA. Amsterdam 2014, p. 24-33.
Savenije, Bas & Annemarie Beunen (2012). ‘Cultural Heritage and the Public Domain‘, in: LIBER Quarterly 22 (2).
Savenije, Bas (2011). ‘Libraries in the information society: cooperation and identity‘, in: David Baker & Wendy Evans (eds.),
Libraries and Society: Role, responsibility and future in an age of change. Chandos Publishing Oxford 2011, p. 203-218.
Savenije, Bas (2009). ‘Digital Library Economics: the Dutch perspective‘ in: David Becker & Wendy Evans (eds.), Digital Library Economics: an Academic Perspective. Chandos Publishing Oxford 2009, p. 145-159.
Savenije, Bas (2009). ‘Redt kwaliteit de krant?‘ in: Intellectueel Kapitaal 8(8), p. 34-37.
Savenije, Bas (2009). ‘Google Books: gesettled of niet?‘ in: Intellectueel Kapitaal 8(7), p. 8-11.
Savenije, Bas (2009). ‘Hoe slim is Google?‘ in: Intellectueel Kapitaal 8(6), p. 36-40.
Savenije, Bas (2009). ‘Maakt Google ons dom?‘ in: Intellectueel Kapitaal 8(5), p. 20-24.
Savenije, Bas (2009). ‘Privacy anno 2009‘, in: Intellectueel Kapitaal 8(4), p. 30-35.
Savenije, Bas (2009). ‘Copyright versus copyleft‘, in: Intellectueel Kapitaal 8(3), p. 28-32.
Savenije, Bas (2009). ‘Open Science‘, in: Intellectueel Kapitaal 8(2), p. 34-38.
Savenije, Bas (2009). ‘Collectieve Intelligentie‘, in: Intellectueel Kapitaal 8(1), p. 32-36.
Savenije, Bas (2008). ‘Nieuwe rollen in de informatieketen: de Universiteitsbibliotheek als uitgever van wetenschappelijke tijdschriften‘, in: Tijdschrift voor Tijdschriftstudies 24, p. 17-29.
Savenije, Bas (2008). ‘Panorama, een vergezicht met perspectief‘, in: Informatieprofessional 12(10), p. 34-37.
Savenije, Bas (2007). ‘Informatieprofessionals hebben een rol in kenniseconomie‘, in: Informatieprofessional 11(2), p. 14-17.
Savenije, Bas (2006). ‘Wetenschappelijke Informatie in het Onderwijs‘, in: THEMA 13(2), p. 29-34.
Savenije, Bas (2005). ‘More than a Gateway: The Role of Future University Libraries‘, in: M. Beek (ed.), Living Library, Prestel, p. 381-385
Savenije, Bas (2005). ‘Open Access tijdschriften: Van droom naar daad‘, in: Informatieprofessional 9 (3), p. 16-19.
Savenije, Bas (2004). ‘The SPARC initiative: a catalyst for change‘, in: LIBER Quarterly 14 (3/4), p. 412-439.
Savenije, Bas (2003). ‘Recent developments in commercial scientific publishing: an economic and strategic analysis‘,
in: DF Revy 26 (8), p. 220-227.
Savenije, Bas (2003). ‘Economic and strategic analysis of scientific journals: recent evolutions‘, in: LIBER Quarterly 13 (3/4).
Savenije, Bas (2003). ‘The Figaro project. A new approach towards academic publishing‘, in: Learned Publishing 16, p. 183-188.
Savenije, Bas (2002). ‘An organisational model for university libraries in transition‘, in: LIBER Quarterly 12, p. 245 – 259.
Savenije, Bas & Natalia Grygierczyk (2001). ‘Libraries without resources: towards personal collections‘, in: Collection Building 20 (1).
Savenije, Bas & Natalia Grygierczyk (2000). ‘The role and responsibility of the university library in publishing in an university‘, in: LIBER Quarterly 10(3), p. 312-325.
Savenije, Bas (2000). ‘Haalt de bibliotheek het eind van de eeuw?‘ in: Informatieprofessional 4 (7/8), p. 16-21.
Savenije, Bas & Lieke van Noord (1999). ‘Human resource management in de digitale bibliotheek‘, in: Informatieprofessional 3 (3), p. 12-16.
Savenije, Bas (1999). ‘Integrating library instruction into student education‘, in: Education Libraries Journal 42 (1), p. 5-10.
Savenije, Bas (1998). ‘Developing a strategic plan for the University Library of St. Petersburg. A project within the EU’s Tempus Tacis Program‘, in: LIBER Quarterly 8 (4), p. 373-388.
Savenije, Bas (1998). ‘De terugkeer van de betovering‘ in: Informatieprofessional 2 (5), p. 30-34.
Savenije, Bas & John Gilbert (1998). ‘Van de traditionele naar de virtuele bibliotheek‘, in: Savenije a.o. (eds.) (1998), p. 39-57.
Savenije, Bas (1997). ‘New competitors for the publishers: the cobbler and his last‘, in: Electronic Library 15 (6), p. 431-435.
Savenije, Bas (1997). ‘De bibliotheek als uitgever‘, in: Informatieprofessional 2 (5), p. 30-34.
Savenije, Bas (1996). ‘De boekhandelaar en de bibliothecaris: over genot en onsterfelijkheid‘, in: Hans Eenens (ed.) (1996). De plaats van de boekhandel(aar): een vriendenboek voor Paul Hogervorst ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum, p. 99-103.
Savenije, Bas (1995). ‘De Elektronische Bibliotheek Utrecht‘, in: Open 27 (4), p.122-124.
Otten, Christ & Bas Savenije (1995). ‘Doelmatigheid en doeltreffendheid van decentralisatie‘, in: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 13(4), p. 210-221.
Savenije, Bas & Karel van Rosmalen (1994). ‘Meer stuwen dan sturen: karakteristieken van universitaire planning‘, in: THEMA 1(1), p. 20-24.
Savenije, Bas (1992). ‘University strategy: creation and implementation‘, in: E. Frackmann & P. Maassen (eds.) (1992). Towards excellence in European higher education in the nineties. Utrecht, LEMMA.
Savenije, Bas (1992). ‘University budgeting: creating incentives for change?‘, in: Research in Higher Education 33(4), p. 641-656.
Savenije, Bas (1992). ‘De planning en controlcyclus aan de Universiteit Utrecht‘, in: Savenije & Van Noord (eds.) (1992), p. 9-32.
Savenije, Bas (1992). ‘De begroting‘, in: Savenije & Van Noord (eds.) (1992), p. 69-90.
Savenije, Bas & Natalia Grygierczyk (1992). ‘De eigenaardigheden van universitair informatiebeleid‘, in: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 10(2), p.74-84.
Angenent, Michiel & Bas Savenije (1991). ‘Prestatie-indicatoren: doel of middel?‘, in: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 9(1), p. 42-52.
Savenije, Bas & Christ Otten (1990). ‘The rise and fall of an allocation model: an evaluation of its role as an instrument for policy decisions‘, in: Research in Higher Education 31(1), p. 1-14.
Savenije, Bas & Karel van Rosmalen (1988). ‘Innovation in a professional organization‘, in: Higher Education 17(6), p. 683-698.
Savenije, Bas (1987). ‘De sluiting van een subfaculteit: het proces van de opheffing van tandheelkunde aan de RUU‘, in: Savenije a.o. (eds.) (1987), p. 142-157.
Savenije, Bas & Christ Otten (1986). ‘Qualitative Issues of Planning in a Dutch university‘, in: Research in Higher Education 24(1), p. 35-46.

GEREDIGEERDE BOEKEN

Savenije, Bas a.o. (eds.) (1998). Over grenzen: traditie en vernieuwing in de wetenschappelijke bibliotheek. Otto Cramwinckel, Amsterdam.
Savenije, Bas & Lieke van Noord (eds.) (1992). De cirkel gesloten : planning en control op universitair niveau. LEMMA, Utrecht.
Savenije, Bas a.o. (eds.) (1987). De achterkant van het beleid : een bundel opstellen over ervaringen met beleidsvorming en -uitvoering aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Utrecht.