Uitgebreid CV

Opleiding

Gymnasium B, Heeswijk, 1965
Propedeuse Wiskunde (geen diploma), Technische Universiteit Eindhoven, 1965/1966
Praktijkdiploma Boekhouden, 1969
Doctoraal Wijsbegeerte (specialisatie: Wijsgerige Logica), Universiteit Utrecht, 1977

Aanvullende opleidingen op het gebied van strategische planning en financieel management.
Conferenties en workshops op het gebied van bibliotheekbeleid, informatiebeleid en innovatie.

Huidige functies
Sinds 2023 (Vrijwillig) leesbegeleider bij de Culturele Apotheek
Sinds 2016 Voorzitter van het Bestuur van het Lewis Carroll Genootschap
Sinds 2014 Voorzitter van het Bestuur van de Stichting OPuS (Open Access Publishing Services)
Werkervaring
2009 – 2014 Algemeen directeur, Koninklijke Bibliotheek
Verantwoordelijk voor:
het management van de dienstverlening en de collectie van de nationale bibliotheek; 350 medewerkers en een jaarlijks budget van € 50 miljoen
de coördinatie van de gezamenlijke infrastructuur van Nederlandse openbare en wetenschappelijke bibliotheken
integratie in de KB van de verantwoordelijkheid voor het netwerk van openbare bibliotheken, inclusief de digitale infrastructuur
Met pensioen op 31 december 2014
1994 – 2009 Bibliothecaris van de Universiteit Utrecht
Verantwoordelijk voor:
het management van alle bibliotheekdienstverlening in de universiteit; 280 medewerkers en een jaarlijks budget van € 20 miljoen
advisering van het College van Bestuur op het gebied van wetenschappelijke communicatie
realisatie van nieuwbouw voor de bibliotheek
1994 Waarnemend directeur, Onderwijs Media Instituut, Universiteit Utrecht
Verantwoordelijk voor de reorganisatie van het instituut
1990 – 1994 Hoofd van de afdeling Begroting, Bedrijfseconomische Analyse & Verantwoording; tevens plaatsvervangend directeur Bedrijfsvoering van de Universiteit Utrecht
Verantwoordelijk voor:
vernieuwing van de universitaire planning- & controlcyclus
de universitaire begroting en budgettering van de universitaire onderdelen
het jaarlijkse proces van verantwoording door de universitaire onderdelen
het universitaire jaarverslag
een afdeling met 16 medewerkers
1990 Waarnemend directeur, Faculteit Letteren, Universiteit Utrecht
Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de faculteit
1983 – 1990 Hoofd van de afdeling Beleidsplanning van de Universiteit Utrecht
Verantwoordelijk voor:
de totstandkoming van het strategisch beleid van de universiteit
een afdeling met 8 medewerkers
1982 Beleidsmedewerker Hoger Onderwijs en Wetenschapsbeleid, Ministerie van OCW (op detacheringsbasis)
Verantwoordelijk voor advisering over de universitaire ontwikkelingsplannen
1980 – 1983 Beleidsmedewerker van het College van Bestuur, Universiteit Utrecht
Verantwoordelijk voor de coördinatie van het jaarlijkse ontwikkelingsplan
1977 – 1980 Beleidsmedewerker, Faculteit Letteren, Universiteit Utrecht
Verantwoordelijk voor de facultaire beleidsplanning
1970 – 1976 Boekhouder, Reclameadviesbureau Carefa, Utrecht (part-time)
Verantwoordelijk voor de boekhouding en de jaarrekening
1969 – 1970 Assistent Accountant, Klijnveld, Kraayenhof & Co, Utrecht
1967 – 1969 Dienstplichtig militair (soldaat 1e klasse)

 

Voormalige bestuursfuncties
2019 – 2023 Lid van de Raad van Toezicht van de stichting DOAB (Directory of Open Access Books)
2015 – 2023 Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Bibliotheek Rotterdam
2012 – 2023 Voorzitter van het Bestuur van de Stichting OAPEN (Open Access Publishing in European Networks)
2005 – 2014 Lid en vanaf 2011 voorzitter van het Bestuur van FOBID, Netherlands Library Forum (het nationale samenwerkingsverband van bibliotheekorganisaties)
2009 – 2014 Lid van de Raad van Toezicht van het Museum Meermanno / Huis van het Boek
2010 – 2014 Lid van het Bestuur van het Letterkundig Museum
2010 – 2014 Lid van het Bestuur van de Stichting IISG (Internationaal Instituut Sociale Geschiedenis)
2010 – 2014 Lid en sinds 2012 voorzitter van het bestuur van de stichting DBNL (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren)
2003 – 2012 Voorzitter van de Board of Directors van SPARC Europe (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition)
2009 – 2012 Lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting SURF
2009 – 2012 Lid van de Executive Board van LIBER (Association of European Research Libraries)
2005 – 2009 Lid van de Executive Committee van EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations)
2005 – 2009 Voorzitter van de Commissie Bibliotheken van de Raad voor Cultuur
1994 – 2002 Lid van de Raad van Toezicht van de SSH (Stichting Sociale Huisvesting Utrecht)
1998 – 2001 Penningmeester van de Nederlandse Badmintonbond
1996 – 1997 Voorzitter van de Medezeggenschapsraad van Basisschool de Pelikaan (later: Het Vogelnest), Nieuwegein
1991 – 1994 Voorzitter Stichting STUW Utrecht, na fusie lid Raad van Toezicht Stichting Plaverijn Utrecht (voorzieningen verstandelijk gehandicapten)
1987 – 1991 Lid van het Bestuur van de Openbare Bibliotheek Nieuwegein
1981 – 1985 Penningmeester van het Bestuur van de Stichting Utrechts Universiteitsblad
1970 Lid van de Universiteitsraad van de Universiteit Utrecht
1971 – 1976 Lid van de Faculteitsraad van de Faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht